29/6 LIVE 直播【英國買樓精讀】如何為子女英國升中鋪路?

家長必睇❗❗❗家長必睇❗❗❗家長必睇❗❗❗

想再搵多D英國升中資訊為仔女鋪好條路?29/6一定要睇今次英國買樓精讀】直播啦!我地會同大家拆解英國升中制度、11+考試題型、搵好校網嘅謎思,獨到地分析全局,幫你抓緊要點!

不容錯過,報名從速!

___

主題 : 英國買樓精讀如何為子女英國升中鋪路?

日期 : 6月29日(星期二)

時間 : 下午8 -9時

____

主要內容:

  • 拆解11+ 升中試 3大題型
  • 需要提早幾多時間準備?
  • 介紹最受歡迎校網地區
  • 簡介卓傑服務及角色

*預先報名人士將會提前收到What’s App提示直播

 

 

 


    你從哪裡得知此活動?


    Website 公司網站Facebook/IG網上直播家人朋友其他廣告或平台